سریال گیسو

سریال گیسو

- - |

لینک های دانلود سریال گیسو با کیفیت عالی

 


قسمت سیزدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.44 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 866 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 452 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 299 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*281104# )


قسمت دوازدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.35 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.74 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 945 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 459 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 296 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*297878# )


قسمت یازدهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.43 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 846 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 466 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 299 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*297876# )


قسمت دهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.68 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.89 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 730 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 480 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 316 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*297875# )


قسمت نهم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.48 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.81 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 877 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 461 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 305 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*287454# )


قسمت هشتم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.44 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 866 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 452 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 299 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*281104# )


قسمت هفتم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.62 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.86 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 903 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 470 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 308 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*274471# )


قسمت ششم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.65 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.89 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 779 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 515 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 330 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*268335# )


قسمت پنجم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.54 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.82 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 764 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 487 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 305 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*267875# )


قسمت چهارم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.88 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.99 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 1005 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 521 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 323 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*269481# )


قسمت سوم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.36 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.73 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 726 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 463 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 290 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*256100# )


قسمت دوم

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.39 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 735 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 469 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 294 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*269479# )


قسمت اول

[نسخه 1080p BluRay با حجم 3.37 گیگابایت ]

[نسخه 1080p HQ با حجم 1.75 گیگابایت ]

[نسخه 1080p با حجم 734 مگابایت ]

[نسخه 720p با حجم 468 مگابایت ]

[نسخه 480p با حجم 293 مگابایت ]

( خرید با تلفن از طریق کد ussd – *780*232*260382# )

  • 0
  • 226 بازدید
سریال های مشابه
دیدگاه بگذارید 0