کاترین ترامل ، داستان نویس ، بار دیگر با این قانون درگیر مشکل است و اسکاتلندیارد روانشناس دکتر مایکل گلس را برای ارزیابی وی منصوب می کند. اگرچه ، مانند کارآگاه نیک کوران قبل از او ، گلاس توسط ترامل سرگرم می شود و درگیر یک بازی اغوا کننده می شود.

  • 0
  • 1,137 بازدید
دانلود فیلم

یک کارآگاه خشن پلیس درمورد قتلی وحشیانه تحقیق می کند که ممکن است یک رمان نویس دستکار و اغواگر باشد.

  • 0
  • 1,540 بازدید
دانلود فیلم