فیلم Back to the Future Part II 1989
زیرنویس فارسی

پس از بازدید از سال 2015 ، مارتی مک فلای باید سفر خود را به سال 1955 تکرار کند تا از تغییرات فاجعه بار در سال 1985 جلوگیری کند ... بدون اینکه در اولین سفر خود دخالت کند.

  • 0
  • 153 بازدید
دانلود فیلم
فیلم Back to the Future Part III 1990
زیرنویس فارسی

مارتی مک فلای که در سال 1955 گرفتار شده بود ، از مرگ داک براون در سال 1885 باخبر شد و برای نجات او باید به گذشته سفر کند. بدون سوخت به راحتی برای DeLorean ، این دو باید بدانند که چگونه قبل از قتل امت از غرب قدیم فرار کنند.

  • 0
  • 37 بازدید
دانلود فیلم
فیلم Back to the Future 1985
زیرنویس فارسی

این فیلم در سال 1985 اتفاق می افتد. “مارتی مک فلای” جوان نزد “دکرت امت براون“، مخترع دیوانه، می رود که می خواهد ماشین زمانی را که ساخته، آزمایش کند. ماشین زمان به کار می افتد، ولی «براون» با رگبار مسلسل چند تروریست لیبیایی کشته می شود. “مارتی” نیز با ماشین زمان فرار می کند و به 1955 می رود.

  • 0
  • 84 بازدید
دانلود فیلم