فیلم The Expendables 3 2014

بارنی تیم خود را با خون جدید برای یک نبرد شخصی تقویت می کند: برای سرنگونی کنراد استونبانکس ، بنیانگذار Expendables و یکی از معامله گران معروف اسلحه که برای نابودی بارنی و تک تک افراد وابسته اش جهنم است.

  • 0
  • 36 بازدید
دانلود فیلم
فیلم The Expendables 2 2012
زیرنویس فارسی

آقای کلیسا Expendables را برای آنچه که یک پرداخت آسان حقوق است ، متحد می کند ، اما وقتی یکی از افراد آنها در حین کار به قتل می رسد ، تلاش برای انتقام آنها را در عمق خاک دشمن قرار می دهد و در مقابل تهدید غیر منتظره قرار می گیرند.

  • 0
  • 20 بازدید
دانلود فیلم
فیلم The Expendables 2010
زیرنویس فارسی

یکی از عوامل سیا برای از بین بردن یک دیکتاتور لاتین و یک عامل لشکر کشی سیا ، تیمی از مزدوران را استخدام می کند.

  • 0
  • 53 بازدید
دانلود فیلم