تریلر فیلم Sing 2 2021

تریلر فیلم Sing 2 2021

باستر مون و دوستانش باید ستاره راک منزوی، کلی کالووی را متقاعد کنند تا برای افتتاحیه یک نمایش جدید به آنها بپیوندد.

ادامه مطلب و دانلود فیلم آوازخوانان 2 

دیدگاه کاربران