تریلر فیلم The Black Phone 2021

تریلر فیلم The Black Phone 2021

پس از ربوده شدن توسط یک قاتل کودک و حبس شدن در زیرزمین عایق صدا، یک پسر 13 ساله شروع به دریافت تماس هایی از طریق تلفن قطع شده از قربانیان قبلی قاتل می کند.

ادامه مطلب و دانلود فیلم تلفن سیاه 

دیدگاه کاربران