تریلر فیلم The Obscure Life of the Grand Duke of Corsica 2021

تریلر فیلم The Obscure Life of the Grand Duke of Corsica 2021

در سال 1221 مرد جوانی در مسیر تبدیل شدن به سنت فرانسیس آسیزی قرار می گیرد. هزار سال بعد یک معمار باید برای یک میلیاردر در حال مرگ مقبره بسازد. زندگی این مردان که با تاریخ از هم جدا شده اند، برای همیشه توسط یک همه گیر تغییر خواهد کرد

ادامه مطلب و دانلود فیلم زندگی مبهم دوک بزرگ کورس

دیدگاه کاربران