تریلر فیلم The Tragedy of Macbeth 2021

تریلر فیلم The Tragedy of Macbeth 2021

یک لرد اسکاتلندی توسط سه جادوگر متقاعد می شود که پادشاه بعدی اسکاتلند خواهد شد و همسر جاه طلبش از او در برنامه هایش برای به دست گرفتن قدرت حمایت می کند.

ادامه مطلب و دانلود فیلم فاجعه مکبث

دیدگاه کاربران