تریلر فیلم Unwelcome 2022

تریلر فیلم Unwelcome 2022

مایا و جیمی ساکن لندن که از کابوس شهری خود به آرامش روستایی ایرلند می گریزند و تنها اجنه بدخواه و قاتل را که در کمین چوب های باستانی در پای باغ جدیدشان کمین کرده اند، کشف می کنند.

ادامه مطلب و دانلود فیلم ناخواسته 

دیدگاه کاربران